Visi & Misi Pusdiklat

Visi & Misi Pusdiklat

Visi

Terwujudnya Indonesia cerdas melalui gemar membaca dengan memberdayakan Perpustakaan.

 

Misi

  • Melaksanakan kajian kebutuhan diklat di bidang perpustakaan
  • Menyusun dan mengembangkan kurikulum diklat tenaga perpustakaan
  • Menyusun dan mengembangkan bahan ajar diklat tenaga perpustakaan
  • Menyelenggarakan diklat kepustakawanan
  • Mengelola dan mengembangkan sarana diklat
  • Mengevaluasi dan memantau pelaksanaan diklat tenaga perpustakaan
  • Membina dan mengembangkan penyelenggaraan diklat tenaga perpustakaan, serta
  • Mengembangkan sistem informasi diklat tenaga perpustakaan